Kansen hebben ons bijeengebracht en door gemeenschappelijke ervaring hebben wij de handen ineengeslagen om ons in te zetten voor een maatschappelijk doel.

Wij zijn ervaren hulpverleners. Allen met een culturele achtergrond en een ruime werkervaring in de (jeugd)hulpverlening.
Door onze recente werkzaamheden in het vluchtelingenwerk hebben wij besloten om ons te richten op een specifiek onderdeel in het integratiebeleid; Werk & inkomen.
Met onze kennis van de doelgroep kunnen wij gerichte interventies maken om de weg naar de arbeidsmarkt te vergemakkelijken.
Voor deze doelgroep bieden wij namens Kansrijk landelijke bemiddeling en begeleiding naar de arbeidsmarkt.